Sakspapirer for årsmøtet Malm IL for aktivitets året 2023


Velkommen til årsmøte Malm IL onsdag 17. april kl 18.00 på klubbhuset til Malm IL. Sakspapirer ligger vedlagt.

Sakspapirer årsmøte Malm IL aktivitetsåret 2023 med regnskap og budsjett