Årsmøtet for aktivitetsåret 2023


Velkommen til årsmøte Malm IL onsdag 17. april kl 18.00 på klubbhuset til Malm IL.

Alle innkommende saker må leveres til post@malmil.no innen tirsdag 9. april. Alle sakspapirer blir lagt ut på hjemmesiden onsdag 10. april.

Sakliste:

1. Åpning

2. Godkjenne de stemmeberettigede.

3. Valg av møteleder, referent og 2 til å skrive under protokoll.

4. Godkjenne innkallingen.

5. Godkjenne saklisten.

6. Godkjenne forretningsorden.

7. Årsberetning 2023.

9. Revidert regnskap 2023.

10. Innkomne forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2025.

12. Vedta budsjett for 2024.

13. Idrettslagets organisasjonsplan.

14. Valg.