Årsmøte Malm IL 2021


Tirsdag 29. mars kl 19.00 avholder Malm IL årsmøtet i Fojern på Malm hotell.

Sakliste ligger vedlagt.

Alle innkommende saker må leveres til post@malmil.no innen fredag 18. mars.

Alle sakspapirer blir lagt ut på hjemmesiden på tirsdag 22. mars.


Sakliste:

1. Åpning

2. Godkjenne de stemmeberettigede.

3. Valg av møteleder, referent og 2 til å skrive under protokoll.

4. Godkjenne innkallingen.

5. Godkjenne saklisten.

6. Godkjenne forretningsorden.

7. Årsberetning 2021.

9. Revidert regnskap 2021.

10. Innkomne forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2023.

12. Vedta budsjett for 2022.

13. Idrettslagets organisasjonsplan.

14. Valg.