Årets isbane under arbeid


Da har vi startet på jobben med å preppe årets isbane!

Vi har startet på jobben med å legge til rette for årets isbane ned på Malm Stadion. Første lagene er allerede lagt, og frosten har startet på jobben videre. Vi kommer til å fylle på flere lag etterhvert som isen fryser, og vi kommer til å gå over banen for å forsøke jevne ut de verste ujevnhetene. Det er litt tidlig å ta i bruk banen per dags dato, men om ikke lenge vil vi ha fått et godt underlag og kan åpne banen for bruk.