Godt oppmøte på aktivitetsdag og kajakkurs


Flere hadde tatt turen innom for å være med på de forskjellige aktivtetene ved småbåthavna i Malm!

Lørdag arrangerte vi aktivitetsdag sjø med introduksjonskurs i kajakk ved Malm småbåthavn, og mange hadde tatt turen innom på tross av variert vær. Malm Røde Kors var på plass fra starten av dagen, og gjorde seg klar til en liten innføring i livreddende førstehjelp.

12 ungdom deltok med stor entusiasme på introduksjonskurset i kajakk, godt anført av instruktør Vegard Kemnitz og medhjelper fra Namsos, og de oppmøtte fikk god innføring i hvordan man skal håndtere farkosten i forskjellige situasjonene som kan oppstå. Vi hadde også forskjellige aktiviteter for de yngre aldersgruppene, og mange hev seg raskt over både fjærebingo, 5 på rad og ludo i litt større format, kanopadling og mer. Etterhvert ble det klar for gratis mat og drikke til alle oppmøte, og da kom redningsskøyten i godt driv innover fjorden.

Redningsskøyten skulle i samarbeid med Røde Kors ha en liten redningsøvelse av noen i nød til sjøs, og Røde Kors tok over fra land med livreddende førstehjelp. Intruktørene fra kajakkurset hadde fått oppdraget som skipbrudne i en liten dramatisering med både motorstopp og fall på vannet, og redningsskøyten stod parat til å bidra med nødhjelp slik som de som ofte gjør langs vår langstrakte kystlinje. Etter berging av både mannskap og båt stod Røde Kors parat med livreddende førstehjelp. De oppmøtte fikk god innføring i viktige punkter som kan bidra til å berge liv i en nødsituasjon, og etterpå fikk barna øve litt på å sørge for frie luftveier og stabilt sideleie.

Vi må kunne si at dette har vært en veldig fin og lærerik dag for alle, og det har ikke vært mulig uten gode støttespillere og medhjelpere. Vi ønsker å rette en stor takk til Redningselskapet og Malm Røde Kors for at de kunne stille opp med svært viktig kompetanse, og Malm båtforening for at vi fikk bruke området og kaianlegg. Vi retter også en takk til våre lokale ungdommer som stilte opp for å hjelpe, stor takk til Gjensidigestiftelsen for økonomisk støtte som gjør at vi kan arrangere slike aktivitetsdager, og til NTE for deltakergaver til fjærebingoen og utlån av kanoer. Takk også til alle oppmøtte som synes disse dagene er verdt turen innom, og så håper vi at det frister for gjentakelse og at enda flere tar turen innom og støtter opp om aktiviteten vi forsøker få til i vårt lokalsamfunn!

Til slutt noen bilder fra dagen