Årsmøte 2021


Årsmøtepapirer for årsmøte i Malm idrettslag den 15. juni kl 18.00 ligger vedlagt.

Malm IL avholder årsmøte for aktivitetsåret 2020 ved Lissalen på Malm samfundshus 15. juni kl 18.00. Vedlagt ligger alle årsmøtepapirer for gjennomgang før møtet. 

På grunn av covid-19 restriksjoner med maks antall deltakere må vi kjøre påmelding til årsmøtet.

Påmelding gjøres via linken nedenfor og siste frist for påmelding er søndag 13. juni. 

Påmeldingskjema: https://forms.gle/hBg6XsYbXNCkNoti6


Sakspapirer (klikk på lenkene):

Sakspapirer årsmøte aktivitetsåret 2020

Revidert regnskap MIL 2020

Budsjett MIL 2021