Årsmøtet Malm IL 2021


Tirsdag 15. juni kl 18.00 avholder Malm IL årsmøtet på Lissalen i Malm samfunnshus

Sakliste ligger vedlagt.

Alle innkommende saker må leveres til post@malmil.no innen fredag 4. juni.

Alle sakspapirer blir lagt ut på hjemmesiden på mandag 7. juni.