Skitrening for alle

Torsdag 17. desember 2020 kl. 18:00 - 19:00
Sted:

Grasbanen, Malm Stadion

Frem til det blir skiføre er det barmarkstrening i området rundt grusbanen. Treningen blir lekbasert og variert med fokus på mestring. Ved stor spredning i alder blir gruppen delt opp. Det er ønskelig at de minste barna har foreldre i nærheten som kan bidra ved behov, særlig når de skal begynne med ski på beina.

På grunn av covid-19 og smittesporing må alle som møter opp registrere seg.

Aktiviteter